Kaplica w Rydzewie

W maju 2000 r. na prośbę ówczesnego proboszcza, ks. Kan. Kazimierza Dochoda, strażacy w porozumieniu z wójtem oraz radnymi gminy oddali remizę strażacką na użytek kaplicy. Pieniądze na remont dachu oraz częściowe wykonanie wnętrz pochodziły z funduszu gminnego. Resztę mieszkańcy zorganizowali z prywatnej zbiórki, do której dołączyły Nowosiedliny i Kaliszki. Miejscowa ludność w czynie społecznym doprowadziła budynek do używalności. Kaplica została poświęcona przez ks. bp Tadeusza Zawistowskiego dnia 2000-08-20.
 
W następnych latach zostały wykonane liczne malowidła ścienne. Staraniem księdza Proboszcza, kan. Czesława Dygan, powiększono powierzchnię kaplicy o nieużywany składzik strażacki, a także zmieniono okna, zamontowano w nich kraty i wykonano witraże. Kaplica została także ponownie umalowana. Największym dokonaniem było podjęcia starania o umieszczenie i następnie poświęcenie Tabernakulum w kaplicy, którego dokonał bp. Stanisław Stefanek - ordynariusz łomżyński. (2008 r.).