Kaplica w Rydzewie

W maju 2000 r. na prośbę ówczesnego proboszcza, ks. Kan. Kazimierza Dochoda, strażacy w porozumieniu z wójtem oraz radnymi gminy oddali remizę strażacką na użytek kaplicy. Pieniądze na remont dachu oraz częściowe wykonanie wnętrz pochodziły z funduszu gminnego. Resztę mieszkańcy zorganizowali z prywatnej zbiórki, do której dołączyły Nowosiedliny i Kaliszki. Miejscowa ludność w czynie społecznym doprowadziła budynek do używalności. Kaplica została poświęcona przez ks. bp Tadeusza Zawistowskiego dnia 20.08.2000r.W następnych latach zostały wykonane liczne malowidła ścienne. Staraniem księdza Proboszcza, kan. Czesława Dygan, powiększono powierzchnię kaplicy o nieużywany składzik strażacki, a także zmieniono okna, zamontowano w nich kraty i wykonano witraże. Kaplica została także ponownie umalowana. Największym dokonaniem było podjęcia starania o umieszczenie i następnie poświęcenie Tabernakulum w kaplicy, którego dokonał bp. Stanisław Stefanek - ordynariusz łomżyński.  (2008r).