Cmentarz parafialny

fot. 1

W wieku XVIII cmentarze zaczęto przenosić poza miejsce zamieszkania ludzi miast i wis. Pierwszy taki cmentarz powstał w Polsce w 1761 roku w Warszawie. Przenoszenie cmentarzy przykościelnych zbiegło się w czasie z upadkiem państwa polskiego. Władcy państw zaborczych wydawali w tej sprawie odpowiednie dekrety: w 1773 roku Fryderyk II w zaborze pruskim, a w 1783 roku Józef II w Galicji. Można się spodziewać, iż w tych to czasach przeniesiono i w Miastkowie miejsce grzebania zmarłych z pobliża kościoła na nowe miejsca poza wsią, na zachód od kościoła w odległości 200 metrów. Na cmentarzu w roku 1889 szlachecka rodzina Grochowskich wybudowała piękną kaplicę grzebalną (fot.1).

 

 

 

fot. 2

Z zabytków znajduje się za kaplicą żeliwny pomnik wystawiony śp. Aleksandrze z Hińczków Grochowskiej, zmarłej 7 kwietnia 1865 roku (fot.2).

 

Obok kaplicy, znajduje się ogrodzona pięknym żeliwnym ogrodzeniem płyta z czarnego granitu śp. Augustyny z Jastrzębskich, zmarłej w 1903 roku (fot.3).

 

W centralnym punkcie cmentarza wznosi się widoczny z daleka pomnik poległych żołnierzy w walce z bolszewicką nawałą w 1920 roku. Na obelisku widnieje napis: „Bohaterskim Obrońcom Ojczyzny rodacy” i lata 1920 – 1931. Data 1931 przypomina stulecie bitwy pod Ostrołęką z Moskalami (fot.4) .

 

fot. 3

Od kaplicy po prawej stronie znajduje się granitowy pomnik księdza Kazimierza Wiśniewskiego, rodaka miastkowskiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, bardzo obiecującego kapłana, którego niestety choroba nowotworowa, zabrała z tego świata (fot.5) .

Każdy cmentarz jest częścią historii danego regionu. Historią ludzi, którzy wprawdzie odeszli do Pana, lecz nadal trwają w przekazach swoich najbliższych i w naszej wdzięcznej pamięci

 

fot. 4
fot. 5