Adoracje z Księdzem Rektorem

[01 grudnia 2016]

W dniach 18-20.11.2016r. parafianie Miastkowa przeżywali czterdziestogodzinne nabożeństwo ku czci Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które, na zaproszenie proboszcza parafii, Księdza Kanonika Czesława Dygana, poprowadził Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, Ksiądz Prałat dr Jarosław Kotowski.

Adoracje zbiegły się w czasie z intronizacją Chrystusa na Króla Polski, zatem były doskonałym przygotowaniem do tego aktu. Czciliśmy Jezusa pozostającego z nami pod postacią chleba uczestnicząc we Mszy świętej z adoracją wspólną, indywidualną oraz poszczególnych grup działających przy parafii. To trwanie przy Chrystusie ubogacał nam dzieląc się swoimi przemyśleniami Ksiądz Rektor. Były to dla nas swoiste lekcje wiary podane w takiej formie, że zachęcały do zasłuchania i refleksji. Co mówił i do czego wzywał Ksiądz Jarosław? Otóż przypomniał nam, że Chrystus rozbił wśród nas tabernakulowy namiot– jest wśród nas i czeka na każdego. A my, ponieważ podobni jesteśmy do uczniów zdążających do Emaus, mamy ich naśladować i pozwalać Chrystusowi przyłączać się do nas. Różni ludzie namawiają nas do wspólnego wędrowania przez życie, ale należy się strzec oszustów, nie ulegać iluzji i zawierzać tylko Bogu, który prawdziwie nas kocha i ma dla nas plan miłości. Zło wydaje się być atrakcyjne i łapie nas w swoje sidła, ale mamy ratunek w Osobie Jezusa, który oddał życie dla naszego zbawienia i ten akt miłości wymaga od nas odpowiedzi – uznania, że Jezus jest naszym Panem i Przyjacielem. I właśnie Jemu możemy zawierzyć nasze życie, nasze sprawy, trzeba także nauczyć się mówić Mu o naszym życiu, bo Jezus jest lekarstwem na wszystkie bóle. Ale musimy chcieć, aby Chrystus przychodzący w Komunii do naszych serc przemieniał nas. Nikt nie jest też samotną wyspą i mamy szczęście posiadając bliskich, z którymi możemy przeżywać radości, ale też ewentualne porażki.  Ksiądz Rektor przypomniał też, że powinniśmy otwierać serce na drugiego człowieka naśladując Chrystusa i realizować uczynki miłosierdzia, bo co prawda kończy się Rok Miłosierdzia, ale miłosierdzie ma trwać nadal i pomagać nam zło dobrem zwyciężać.

W ostatni dzień adoracji, Ksiądz Jarosław Kotowski odebrał przyrzeczenia kandydatów do służby liturgicznej – 11 chłopców, którzy przez rok przygotowywali się do tego wydarzenia, zostało włączonych do grona ministrantów (ministranci starsi stażem odnowili także swoje przyrzeczenia). Kandydaci do uroczystości przygotowywali się pod opieką Księdza Wikariusza Jarosława Świderek. Ksiądz Rektor zażartował – nawiązując do opowieści Księdza Proboszcza o Jego powołaniu  do kapłaństwa – że teraz czeka na nich w seminarium. Przy okazji podziękował też za wszelkie wsparcie, jakiego udziela parafia diecezjalnej uczelni dodając, co napawa nas dumą, że parafia Miastkowo znajduje się zawsze w czołówce tych, którzy otaczają opieką seminarium. Poprosił też o modlitwę za kapłanów i kandydatów do kapłaństwa, aby godnie wypełniali zadania wynikające z ich powołania.

Na zakończenie Mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem uroczyście odczytywano akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Niestety czas szybko biegnie i możemy już w czasie przeszłym mówić o przeżytych wydarzeniach. Niestety, gdyż spotkania z Jego Magnificencją, Księdzem Rektorem, były prawdziwą przyjemnością. Pomimo pełnionych funkcji, zajmowania zaszczytnych stanowisk, pozostał Ksiądz taki normalny, skromny, radośnie otwarty na drugiego człowieka… Za to bardzo dziękujemy! Dziękujemy za dar słowa i wspólnej modlitwy. Podziękowania wyrażały dzieci, młodzież w imieniu Dyrektor, Pani Agnieszki Zduńczyk, Rady Pedagogicznej i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, a także Ksiądz Proboszcz. Podziękowanie Ksiądz Proboszcz skierował też do kapłanów posługujących w konfesjonałach oraz wszystkich, którzy służyli pomocą w czasie trwania adoracji.

Księże Jarosławie, czyniąc zadość staropolskiej gościnności, dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy!

Anna Albera