Poświęcenie kaplicy na parafialnym cmentarzu

[19 stycznia 2017]

Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada 2016r. wpisał się w życie parafii Miastkowa jako dzień wizyty Pasterza diecezji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego. Przybył On, aby dokonać poświęcenia cmentarnej kaplicy odrestaurowanej dzięki staraniom naszego proboszcza, ks. kanonika Czesława Dygana. Kaplica, która jest jednocześnie rodzinnym grobowcem, została ufundowana przez Juliana Grochowskiego w 1920r.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta, podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz poświęcił kaplicę. W wygłoszonej homilii Ks. Biskup podjął temat śmierci jako misterium odejścia: „Człowiek może zrozumieć śmierć tylko przez światło Chrystusa Zmartwychwstałego”. Przypomniał, że „groby są czymś świętym i dbanie o nie świadczy o naszej pamięci. Ważna jest pamięć modlitewna, ale też troska o grób, jako ślad po tych, którzy odeszli. Ta pamięć powinna być też wszczepiana w młode pokolenie, aby o nas też kiedyś pamiętano”. Ks. Biskup dziękując za kult zmarłych, przywołał osobę śp. ks. Kazimierza Wiśniewskiego, którego grób znajduje się obok kaplicy. Wspomniał go jako swojego kolegę ze studiów w Rzymie – „trzeba dziękować za te osoby, które stanęły na drodze naszego życia i odeszły być może przedwcześnie, ale były znakiem łaski”.

„Ekscelencjo, Drogi Nasz Pasterzu, pragnę w imieniu własnym i wszystkich parafian podziękować za modlitwę i poświęcenie naszej cmentarnej kaplicy. Będzie to miejsce szczególnej modlitwy za zmarłych, a w przyszłości, mam nadzieję, że będą tutaj sprawowane Msze święte pogrzebowe i żałobne.” – powiedział ks. proboszcz dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do odrestaurowania kaplicy. Podziękowanie Księdzu Biskupowi za dar wspólnej modlitwy wyraziła też młodzież ucząca się w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie prosząc o wstawiennictwo przed Chrystusem, aby mogła godnie przygotować się do sakramentu bierzmowania.

Po Mszy świętej wszyscy udali się do pomnika żołnierzy walczących z bolszewikami w 1920r. Obelisk odnowiono w tym roku dzięki życzliwości i staraniom Wójta Gminy Miastkowo, pana Kazimierza Górskiego oraz Radnych Gminy Miastkowo. Na prośbę ks. proboszcza, obelisk został poświęcony przez Księdza Biskupa. Następnie, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, złożono wieniec, zapalono znicze i odśpiewano Rotę.

Dziękujemy Księże Biskupie Januszu: za obecność, za dar modlitwy, za dokonane poświęcenia.

Anna AlberaGaleria do artykułu :