Wielki Czwartek

[01 kwietnia 2021]
W Wielki Czwartek chrześcijanie wspominają Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie przez Chrystusa sakramentów - Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia we wszystkich kościołach gasną wieczne lampki. Cichną także dzwony i muzyka. Liturgia Wielkiego Czwartku to nabożeństwo pełne symboliki. Niezwykle ciekawa pozostaje też tradycja ludowa.

Tego dnia, poza Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowaną wieczorem, przed południem w kościołach katedralnych odbywa się tzw. Msza Krzyżma. Jest to odprawiane przez biskupów nabożeństwo, podczas którego święcone są oleje potrzebne do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń, konsekracji kościołów i ołtarzy. W jego trakcie kapłani odnawiają złożone przyrzeczenia. Taka msza nie należy do obchodów Triduum Paschalnego.

Uroczystym rozpoczęciem Triduum jest za to Msza Wieczerzy Pańskiej.

W jej trakcie, wierni słuchają czytań opowiadających o Mojżeszowych zaleceniach na temat przygotowania Paschy, oraz o ustanowieniu przez Chrystusa Eucharystii.

Symbolika Wielkiego Czwartku

Liturgia Wielkiego Czwartku jest pełna niezwykłych symboli, nieobecnych w czasie innych mszy świętych w ciągu roku.

Jednym z najbardziej znanych jest tzw. Mandatum - obrzęd obmycia nóg, który przypomina nam o geście Jezusa wobec dwunastu Apostołów. Jest to symbol pokornej miłości.

Z reguły, podczas rytuału odbywa się nogi u dwunastu mężczyzn.

Wielki Czwartek to także początek wymownej ciszy w Kościele. W trakcie pieśni "Chwała na wysokości Bogu" najpierw brzmią wszystkie kościelne dzwony, by potem zostać wyciszone aż do pieśni "Chwała" odśpiewywanej w czasie Mszy Wigilii Paschalnej. Zamiast dzwonków, od tej pory w Kościele używa się kołatek o głuchym brzmieniu.

Kolejnym symbolem jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do specjalnie przygotowanej Kaplicy Adoracji - tzw. Ciemnicy. Oznacza to czas modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, i jego uwięzienie. To właśnie przy Ciemnicy, wierni mogą do późnych godzin wieczornych adorować Najświętszy Sakrament.

Zdjęcie z ołtarza obrusu, mszału, krzyża i świec oznacza zakończenie wieczerzy. Obnażenie ołtarza jest także przypomnieniem upokorzenia Jezusa  - obdarcia Go z szat, tuż przed ukrzyżowaniem.

Pełne symboliki jest też otwarte, puste tabernakulum. To znak, że Jezusa nie ma w tym miejscu, ale przebywa w zamknięciu i oczekuje na wyrok. Wbrew całorocznemu zwyczajowi, wierni nie muszą wówczas przyklękać, przechodząc przed tabernakulum.

Wielki Czwartek to nie tylko pełne niecodziennych symboli nabożeństwo kościelne. Dawniej - dzień ten miał także wyjątkową oprawę liturgiczną.

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w kościele w liturgii Wielkiego Tygodnia przygotowaliśmy transmisję on-line z naszego kościoła w Miastkowie.

Triduum Paschalne

[29 marca 2021]
"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - czytamy w kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu. Misterium Paschalne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali w Nim zanurzeni.

Wielki Czwartek
W wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej podczas śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do śpiewu tego hymnu w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej (używa się kołatek). Teksty biblijne uwydatniają fakt Paschy w znaku uczty jako drogi miłości "aż do końca". Z liturgią Wieczerzy Pańskiej łączy się wzruszający i wymowny obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten jest przypomnieniem umycia nóg Apostołom przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po modlitwie po Komunii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum w odpowiednio przygotowanej kaplicy, zwanej "ciemnicą". Jest to zwyczaj sięgający czasów, kiedy nie było jeszcze w kościołach tabernakulów i Najświętszy Sakrament przechowywano w zakrystii lub w innym godnym miejscu. Kościół zaleca, by tu wierni adorowali Chrystusa Eucharystycznego do północy. Adoracja ma być wyrazem wdzięczności za niewypowiedziany dar miłości Chrystusa do człowieka.

Wielki Piątek
Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie ma Mszy św. Jest tylko Komunia św. z Hostii konsekrowanych poprzedniego dnia. W Wielki Piątek (jedyny raz w roku) klęka się przed Krzyżem jak przed Najświętszym Sakramentem. Ołtarze w tym dniu są obnażone, puste tabernakulum jest otwarte.
Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej wg św. Jana. Po homilii następuje uroczysta modlitwa powszechna. W niej wspomina się w dwunastu różnych intencjach wszystkich, których obmyła zbawcza Krew Chrystusa, przelana na Krzyżu. Punktem szczytowym liturgii w tym dniu jest adoracja Krzyża. Pieśni towarzyszące adoracji Krzyża w przepiękny sposób sławią jego tajemnicę. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej w procesji zanosi się eucharystyczne Ciało Chrystusa w monstrancji przykrytej białym przezroczystym welonem do Grobu. Wierni licznie gromadzą się w swoich kościołach przy Bożym Grobie - tu rozmyślają o Męce Pańskiej, śpiewają pieśni pasyjne. W ten sposób adorują eucharystyczne Ciało Zbawiciela. Adorację kończy uroczysta procesja rezurekcyjna.

Wielka Sobota
Wielka Sobota aż do Wigilii Paschalnej jest w dalszym ciągu dniem smutku po złożeniu Chrystusa w grobie. Jest też dniem nawiedzania Grobów Pańskich i adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed południem tego dnia błogosławi się pokarmy na wielkanocny stół. Wierni przynoszą do kościoła "święcone". Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia, przyniesionego przez Chrystusa. Dlatego liturgia Wigilii Paschalnej pełna jest wymownych symboli, którymi są: światło, słowo, woda i uczta. Przed bramą świątyni kapłan poświęca ogień - symbol światłości wiekuistej. Potem od tego ognia zapala Paschał - symbol Chrystusa zmartwychwstałego, mówiąc: "Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów". Następnie w procesji wnosi paschał do pogrążonej w ciemnościach świątyni. W czasie procesji trzykrotnie śpiewa: "Światło Chrystusa", na co wierni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki" i stopniowo zapalają od Paschału swoje świece. Tak powoli rozchodzi się wśród obecnych "Światło Chrystusa", napełniając świątynię blaskiem. Śpiewany potem najpiękniejszy hymn Exultet wzywa do radości niebo i ziemię, bo Chrystus zmartwychwstał, "krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy", wyprowadził nas z niewoli grzechu i prowadzi do krainy życia w zmartwychwstaniu. Po uroczystym rozpoczęciu czuwania na cześć Pana, wierni słuchają słowa Bożego i odpowiadają na nie śpiewem psalmów i pieśni, a kapłan podsumowuje modlitwą. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe i przy dźwiękach organów oraz biciu w dzwony śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Następuje odczytanie epistoły - Rz 6, 3-11 - na temat nowego życia, a po uroczystym Alleluja Ewangelii o zmartwychwstaniu Pańskim. Następnie kapłan poświęca wodę. Woda podtrzymuje życie, jest symbolem życia nadprzyrodzonego. Znaczenie wody najlepiej wyjaśnia modlitwa odmawiana w czasie jej poświęcenia: "Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia". Dlatego chrzest i odnowienie obietnic chrzcielnych zajmują tak ważne miejsce w liturgii Wigilii Paschalnej. Chrzest jest sakramentem, który wszczepia nas i zanurza w paschalne misterium Chrystusa. Liturgia światła, słowa i chrztu są wprowadzeniem do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii. To w Eucharystii obdarza On swoich wiernych nowym życiem. Dar ten otrzymują wszyscy, którzy tej Nocy przyjmą Ciało i Krew Baranka, który zgładził grzech świata.
 
Procesja rezurekcyjna jest kroczeniem za Chrystusem Zmartwychwstałym jako wyznanie wiary w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Jest również dziękczynieniem za otwarcie wierzącym bramy do Królestwa Bożego. Na początku procesji okrążającej kościół trzy razy niesie się krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego. Cała niedziela zmartwychwstania jest dziękczynieniem za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa oraz uwielbieniem Go za zapewnienie wierzącym zmartwychwstania do nowego życia w pokoju, sprawiedliwości i chwale bez końca.
 
Wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć w Liturgii Triduum Paschalnego w kościołach, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa transmisji z naszego Kościoła w Miastkowie.

28 marca 2021 r. - Niedziela Palmowa

[28 marca 2021]
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.
 
Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria (chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego lub hiszpańskiego). Autorka tekstu znanego jako Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. Według jej wspomnień w Niedzielę Palmową patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go z radością, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja ta rozpowszechniła się w całym Kościele. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, podczas której uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Z czasem jednak obie te tradycje połączyły się, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i pasja). Jednak w różnych Kościołach lokalnych procesje te przybierały rozmaite formy, np. biskup szedł pieszo lub jechał na oślęciu, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre przekazy podają też, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów.

25 marca 2021 r. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia

[25 marca 2021]
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Tego dnia w kościołach sprawuje się Mszę poświęconą Matce Bożej, podczas której jest odczytywana Ewangelia o zwiastowaniu.
 
Uroczystość upamiętnia poselstwo Archanioła Gabriela do Najświętszej Maryi Panny. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, że ma zostać Matką Syna Bożego. — Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego – a Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Oto Tajemnica Wcielenia Syna Bożego Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Którego na Krzyżu dokonało się zbawienie się świata. Tę zbawienną Tajemnicę wyznajemy przynajmniej raz dziennie w południowej modlitwie na Anioł Pański dla uczczenia Tajemnicy Wcielenia i odmawiając Różaniec – Psałterz Najświętszej Maryi Panny — wypowiadając 150 razy Ave Maryja jak 150 Psalmów – w ten sposób rozważamy całą teologię Zbawienia.

Papież Franciszek ogłosił rok 2021 jako „Rok św. Józefa”

[19 marca 2021]
Uroczysty rok z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła Powszechnego, zakończy się 8 grudnia 2021 r.
 
W liście apostolskim „Patris corde”, opublikowany z tej okazji, papież Franciszek określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.
 
Ustanowienie kościołów stacyjnych Roku św. Józefa to odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka. „W 150 rocznicę ustanowienia przez bł. Piusa IX św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego papież Franciszek zainaugurował listem apostolskim Patris corde Rok św. Józefa, w którym ukazuje go jako ojca umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, z twórczą odwagą, człowieka w pracy i ojca w cieniu. Jesteśmy zaproszeni przez Piotra naszych czasów do wzbudzenia większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania”.

Wielka Sobota

[11 kwietnia 2020]
Kościół w tym dniu trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i śmierć Chrystusa. Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 9.00 do 18.00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 18.00. Po liturgii Wielkiej Soboty adoracja do godz. 20.00.
 
Poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w tym roku nie będzie ze względu na panującą epidemię, uroczystego błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny zgodnie z dekretem Księdza Biskupa ma dokonać w domu głowa rodziny. Obrzęd błogosławieństwa znajduje się na stronie parafialnej.

Słowo Biskupa Łomżyńskiego na Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne 2020

[10 kwietnia 2020]
Umiłowani Bracia i Siostry!

Czas, który przychodzi nam przeżywać w trakcie trwania epidemii staje się zachętą do ożywienia naszej nadziei i jeszcze większego zaufania Bogu. W sensie duchowym i liturgicznym to najważniejszy okres w roku. w którym przeżywamy najważniejsze prawdy wiary. Zachęcam wszystkich do szczególnie intensywnej modlitwy w tym niełatwym czasie.

Co zrobić, gdy nie możemy wyspowiadać się przed Wielkanocą?

[03 kwietnia 2020]
Papież wyjaśnia.....

Czym jest Komunia Duchowa?

[03 kwietnia 2020]
W związku z epidemią koronawirusa warto przypomnieć czym jest komunia duchowa i jak ją w praktyce realizować – tekst ten ukazał się w 62 numerze „Serwisu ORRK”.

DEKRET w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

[03 kwietnia 2020]
Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «In tempore Covid -19» z dnia 19 marca 2020 roku i «In tempore Covid-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń” z dnia 24 marca 2020 roku, zarządzam co następuje:

MODLITWA PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[03 kwietnia 2020]
W związku z pandemią koronawirusa obowiązuje zakaz zgromadzeń. Stąd w
Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski we „Wskazaniach dla biskupów
odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z 21
marca br. wypowiada się jednoznacznie: „Nie zaleca się organizowania tradycyjnego
święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w
domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, numery 1347-
1350”
Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany teksty modlitw przed uroczystym
posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego


Informacja dotycząca przeżywania pierwszych piątków i sobót miesiąca

[03 kwietnia 2020]
Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Modlitwa o ustanie epidemii

[31 marca 2020]
Boże Ojcze Miłosierny, pełni ufności prosimy Ciebie,

Św. Florian

[21 maja 2019]

Św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew.

W naszej parafii uczciliśmy ciężką pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miastkowie. Wspólnie modliliśmy się aby Św. Florian otaczał ich opieką.

Za ciężką pracę strażaka – niech Bóg zawsze błogosławi!

Misterium Męki Pańskiej

[23 kwietnia 2019]
W dniu 19 kwietnia 2019r., tj. w Wielki Piątek po adoracji krzyża, w naszej parafii odbyło się Misterium Męki Pańskiej. W rolę aktorów wcieliło się 30 mieszkańców parafii Miastkowo. Przygotowania do tego wydarzenia trwały ok. dwóch miesięcy pod okiem ks. Jarosława Świderek, a stroje własnoręcznie wykonała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jadwiga Korytkowska. To pierwsza taka inscenizacja w historii parafii. Misterium zostało nagrodzone przez publiczność gromkimi, w pełni zasłużonymi brawami.
Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.
« poprzednia 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 następna »